LeN Porton Architecten

Allereerst formuleren wij met de opdrachtgever een programma van eisen, waarna wij een brede locatieanalyse maken. Dit betreft onder andere een bestudering van de mogelijkheden van de locatie ten opzichte van de noordpijl en haar omgeving. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp.

Na goedkeuring van de welstandcommissie vragen wij de omgevingsvergunning aan. Hierna maken wij werktekeningen en doen constructieberekeningen. Desgewenst verzorgen wij ook de aanbesteding en directievoering van de bouw.

Wij hechten een grote waarde aan een goede detaillering van het gebouw die de kwaliteit van het ontwerp ondersteunt. Bij ons staat duurzaam materiaalgebruik in een hoog vaandel, wat mede voor een schoon en leefbaar binnen- en buitenmilieu zorgt.